Vi Skogen

Här ska ni se. ni som vill och kan hjälpa till lite extra. Kanske bara för att döva samvetet eller totalt hänge er till skogsplantering i Afrika.

Plantera ett träd exakt där du vill ha det!

Jag ser inte skogen för alla träd!


Leave a Reply