Dec 2 2008

Första vaccinet

Sophia hade sin första vaccin spruta igår tillsammans med sin 2 månaders läkar besök. Allt är bra med henne och väger nu 6.3 kg. Efter vaccinet fick hon lite feber och var inte speciellt glad resten av kvällen, men det verkar som hon inte hade några större problem med det, så det är skönt att veta då hon kommer att få en hel hög med vaccin. Här är listan:

* 2 months: DTaP, Rotavirus
* 3 months*: Pc, HIB
* 4 months: DTaP, Rotavirus
* 5 months*: Pc, HIB
* 6 months: DTaP, Rotavirus
* 7 months*: Pc, HIB
* 9 months: Polio (IPV)
* 12 months: Mumps, Polio (IPV)
* 15 months: Pc, HIB
* 18 months: DTaP, Chickenpox
* 2 years: Rubella, Polio (IPV)
* 2 1/2 years*: Hep B, Hep A (start Hep B at birth if any close relatives or caregivers have Hep B)
* 3 years: Hep B, Measles
* 3 1/2 years*: Hep B, Hep A
* 4 years: DTaP, Polio (IPV)
* 5 years: MMR
* 6 years: Chickenpox
* 12 years: Tdap, HPV
* 12 years, 2 months*: HPV
* 13 years: HPV, Meningococcal (once Meningococcal vaccine is approved for age 2, Dr. Sears will move it there and delay Hep B by 6 months)