Ryan Air

Den du!
Läs det här, Ryan Airs kommenterer till sina kunder.
Sen kan man bara säga att man är dum i huvet om man lägger sina pengar hos Ryan Air.


Leave a Reply