Obama vinner Iowa

Iowa caucus är en av de viktigaste hållplatserna för de som hoppas att bli president i detta land, och Barack Obama vann för demokraterna. Hann höll ett tack tal som inte var av denna värld. Otroligt karismatisk man och jag håller med honom på de flesta av hans ideologier:

Edit: Och igen i New Hampshire.


Leave a Reply