Hur vackert är stockholm under sommaren? Foto taget av May-san.


Leave a Reply